Persondatapolitik for Kropsinstituttet

Version 1.0: januar 2024

Vi har stor respekt for vores kunder, og beskyttelse af persondata er derfor noget, vi tager alvorligt.
I den daglige drift af Kropsinstituttet behandler vi oplysninger om personer, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik for at oplyse dig om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

Kropsinstituttet ApS, Studiestræde 14A, 1455 København K,
cvr. nr. 27019803,
tel.nr. 51161816
info@kropsinstituttet.dk

er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af persondata, kan du gøre det på e-mail: info@kropsinstituttet.dk


Behandling af persondata, formål og retsgrundlag

Vi er et firma, der tilbyder kropsbehandlinger og retreat ophold i ind- og udland, og derfor opbevarer og behandler vi persondata med det formål at gennemføre de bedst mulige ydelser ud fra de oplysninger, du giver os. De oplysninger, vi modtager, bliver alene anvendt, videregivet og opbevaret i den forbindelse, og alle oplysninger er naturligvis undergivet vores fulde fortrolighed og sikkerhed.

De personoplysninger, vi registrerer og behandler i forbindelse med booking, betaling og gennemførelse af kropsbehandlinger, er typisk navn, kontaktoplysninger, køn, fødselsdag, kategori af behandling og betalingsoplysninger samt oplysninger i forbindelse med behandlingen, herunder oplysninger om din fysiske tilstand og evt. kropsgener.

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger i forbindelse med kropsbehandlinger vil være opfyldelse af aftalen med dig, Bogføringslovens regler, samt legitime interesser. Retsgrundlaget for registrering og behandling af oplysninger om din fysiske tilstand og evt. kropsgener vil være dit udtrykkelige og informerede samtykke. Dette samtykke vil opfylde alle lovmæssige krav jfr. Databeskyttelsesforordningen Art 7.

I forbindelse med booking af retreat ophold behandler vi typisk oplysninger som navn, kontaktoplysninger, køn, fødselsdag og betalingsoplysninger samt oplysninger, som du selv mener, vi bør kende.

Retsgrundlaget for registrering og behandling af oplysninger om dig i forbindelse med booking, betaling og gennemførelse af retreat ophold vil være opfyldelse af aftalen med dig, Bogføringslovens regler, samt legitime interesser og i visse tilfælde samtykke.

Kropsinstituttet udgiver et nyhedsbrev og i den forbindelse behandler vi oplysninger som navn og mailadresse på de personer, som har tilmeldt sig modtagelse af nyheder. Retsgrundlaget for registrering og behandling af disse oplysninger vil være vores legitime interesse i at formidle nyheder om kropsbehandlinger, retreat ophold m.m. og foretage direkte markedsføring.

Vi gør brug af flere SoMe kommunikationsværktøjer, bl.a. Facebook, med det formål at markedsføre Kropsinstituttet, formidle relevant indhold og se dine reaktioner og evt. kommentarer på vores opslag. Retsgrundlaget for behandling af de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på de sociale medier, vil være vores legitime interesse i at markedsføre sig over for registrerede SoMe brugere.

Som bruger af kropsinstituttet.dk indsamler vi automatisk oplysninger om din brug af Hjemmesiden. Læs mere i vores Cookiepolitik


Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre organisationer, men vi kan overlade dine oplysninger til behandling hos en af vores databehandlere, blandt andet til hosting og til support, til teknisk drift og til forbedringer af Hjemmesiden. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, og vi sikrer altid nødvendig hjemmel og overførselsgrundlag, hvis personoplysninger bliver behandlet af en databehandler i et tredjeland, dvs. uden for EU/EØS.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, såsom indkvarteringssted for retreats, revisorer, advokater, inkassobureauer, o.l.

Vi videregiver aldrig følsomme oplysninger, f.eks. om din fysiske tilstand og evt. kropsgener, til andre.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Kropsinstituttet opbevarer dine oplysninger så længe, som det er lovligt og nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, hvorefter de slettes.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i fem år fra udgangen af den måned, vi har registreret dem for at leve op til reglerne i Bogføringsloven.


Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Kropsinstituttet behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid – dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby) - www.datatilsynet.dk, dt@datatilsynet.dk, Telefon 33 19 32 00